ท้องฟ้าจำลองรังสิต

เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านการรับชมภาพยนตร์เต็มโดม
ความคมชัดระดับ 4K และฟังบรรยายจากนักวิชาการศึกษา

ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้บริการการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตาม
ความสนใจ สนุก ง่าย สัมผัสได้ และท้าทาย

โปรโมชั่น

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
จันทร์
17/06/24
- - พักเครื่อง - - -
อังคาร
18/06/24
- The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) -
พุธ
19/06/24
- DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล) -
พฤหัสบดี
20/06/24
- The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) -
ศุกร์
21/06/24
- DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล) -
เสาร์
22/06/24
บรรยายดาว COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) บรรยายดาว Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล)
อาทิตย์
23/06/24
COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) LUCIA, THE SECRET OF SHOOTING STARS (ลูเซีย กับความลับของดาวตก)
ความสว่างต่อเครื่อง 30,000 Lumens
ฉายดาวได้มากถึง 9,000 ดวง
ความคมชัด 5K

ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ที่อยู่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร 02 577 5456 – 9 ต่อ 304

ท้องฟ้าจำลองรังสิต

แผนที่การเดินทาง