ท้องฟ้าจำลองรังสิต

เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านการรับชมภาพยนตร์เต็มโดม
ความคมชัดระดับ 4K และฟังบรรยายจากนักวิชาการศึกษา

ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้บริการการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตาม
ความสนใจ สนุก ง่าย สัมผัสได้ และท้าทาย

โปรโมชั่น

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
อาทิตย์
19/05/24
COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) พักเครื่อง Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) LUCIA, THE SECRET OF SHOOTING STARS (ลูเซีย กับความลับของดาวตก)
จันทร์
20/05/24
- - - - -
อังคาร
21/05/24
- The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) -
พุธ
22/05/24
- DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล) -
พฤหัสบดี
23/05/24
- The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) -
ศุกร์
24/05/24
- DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล) -
เสาร์
25/05/24
บรรยายดาว COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) บรรยายดาว Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล)
ความสว่างต่อเครื่อง 30,000 Lumens
ฉายดาวได้มากถึง 9,000 ดวง
ความคมชัด 5K

ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ที่อยู่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร 02 577 5456 – 9 ต่อ 304

ท้องฟ้าจำลองรังสิต

แผนที่การเดินทาง