โปรแกรมภาพยนตร์

รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
อาทิตย์
19/05/24
COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) พักเครื่อง Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) LUCIA, THE SECRET OF SHOOTING STARS (ลูเซีย กับความลับของดาวตก)
จันทร์
20/05/24
- - - - -
อังคาร
21/05/24
- The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) -
พุธ
22/05/24
- DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล) -
พฤหัสบดี
23/05/24
- The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง) Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) -
ศุกร์
24/05/24
- DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว) COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล) -
เสาร์
25/05/24
บรรยายดาว COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ) บรรยายดาว Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ) COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล)

The Secrets of Gravity (ความลับของแรงโน้มถ่วง)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น , ประถมศึกษาตอนปลาย , มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา , ... ดูเพิ่มเติม จอง

Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : ก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาตอนต้น , ประถมศึกษาตอนปลาย , ... ดูเพิ่มเติม จอง

From Earth to the Universe (จากโลกสู่จักรวาล)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา , อุดมศึกษา ดูเพิ่มเติม

บรรยายดาว

เหมาะสำหรับระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา , ... ดูเพิ่มเติม จอง

DANCING AMONG THE STARS (เต้นรำท่ามกลางหมู่ดาว)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : ก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาตอนต้น , ประถมศึกษาตอนปลาย , ... ดูเพิ่มเติม จอง

COCOMONG, A SPACE ADVENTURE (โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : ก่อนประถมศึกษา , ประถมศึกษาตอนต้น , ประถมศึกษาตอนปลาย , ... ดูเพิ่มเติม จอง

COSMOS ODYSSEY, our quest to discover the universe (ท่องอวกาศ พิชิตสุดขอบจักรวาล)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , อุดมศึกษา ดูเพิ่มเติม จอง

LUCIA, THE SECRET OF SHOOTING STARS (ลูเซีย กับความลับของดาวตก)

เหมาะสำหรับระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา , ... ดูเพิ่มเติม จอง