บรรยายดาว

เวลา
ภาษา
จำนวนที่นั่ง
เวลา
ภาษา
จำนวนที่นั่ง
จอง
ประถมศึกษาตอนปลาย,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา,อุดมศึกษา,ประถมศึกษาตอนต้น,ก่อนประถมศึกษา
/ ทุกที่นั่ง

เนื้อเรื่องย่อ เรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงดวงดาวต่างๆ และปรากฏการต่างๆบนท้องฟ้า

พบกับบรรยากาศของการดูดาวยามค่ำคืน พร้อมทั้งความรู้มากมายบนท้องฟ้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต