Polaris (“ดาวเหนือ” คู่หูตะลุยอวกาศ)

เวลา
ภาษา
จำนวนที่นั่ง
เวลา
ภาษา
จำนวนที่นั่ง
จอง
ก่อนประถมศึกษา,ประถมศึกษาตอนต้น,ประถมศึกษาตอนปลาย,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา,อุดมศึกษา
/ ทุกที่นั่ง

การผจญภัยคู่หูนกเพนกวินและหมีขั่วโลก ด้วยความอัจฉริยะจากความช่างสังเกตและจินตนาการ นำพาทั้งคู่สู่การผจญภัยในอวกาศอันกว้างไกล