โปรโมชั่น

ชมฟรี! นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เราจึงส่งเสริมการใช้มาตราการการท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างตลอดการเข้าชม

02/11/2021 - 31/12/2021 อ่านต่อ

โปรโมชั่นอื่นๆ

ชมฟรี! นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เราจึงส่งเสริมการใช้มาตราการการท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างตลอดการเข้าชม

02/11/2021 - 31/12/2021

ท้องฟ้าจำลองเวอร์ชั่นใหม่ เปิดให้บริการแล้ววันนี้

รอเนื้อหาจากทางกรรมการ ศูนย์วิทย์

15/10/2021 - 30/10/2021

ท้องฟ้าจำลองเวอร์ชั่นใหม่ เปิดให้บริการแล้ววันนี้

รอเนื้อหาจากทางกรรมการ ศูนย์วิทย์

08/10/2021 - 22/10/2021

ท้องฟ้าจำลองโฉมใหม่! ข้ามอวกาศ แตะขอบฟ้ากันแบบชัดเต็มตา

ท้องฟ้าจำลองเวอร์ชั่นใหม่ เปิดให้บริการแล้ววันนี้

08/10/2021 - 16/10/2021