ธันวาคม 15, 2021

ชมฟรี! นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

⭐ เปิดให้บริการแล้ว ⭐
เข้าชมฟรี! นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(ในส่วนของท้องฟ้าจำลองกำลังปิดปรับปรุง)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เราจึงส่งเสริมการใช้มาตราการการท่องเที่ยวแบบ New Normal
ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างตลอดการเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 25775456-9 ต่อ 305